top of page
Bilde Alex.jpg

CV

Presentasjon av Alexander Wik Forås

Alexander Wik Forås er eier og driver av Wik Elektro og har over 6,5 års erfaring innenfor energibransjen. Han startet som en energimontørlærling i Nordmøre Energiverk AS (NEAS) i september 2013. Fagprøven ble fullført 29. februar 2016 og dokumentasjonsdelen på fagprøven var så bra utarbeidet at fagprøvesensorene på prøvestasjonen (i Spjelkavik, Møre og Romsdal) fortsatt bruker denne som mal i 2019. Etter endt fagprøve ble Alexander tilbudt stilling som vikar i NEAS (avdeling Energimontasje) fram til 31. desember 2016. Den 1. januar 2017 tredde han inn i en fast stilling som energimontør på NEAS med arbeidssted på Averøy. Hvor han jobbet frem til 31. desember 2019. Fra den 1. januar 2020 startet han som selvstendig næringsdrivende og eier og driver av Wik Elektro.

Videre kan det nevnes at Alexander ble kvalifisert som finalist i NM for energimontørlærlinger som ble arrangert under REN Metodedager på Drammen Travbane i 2015. Alexander ble trukket ut som finalist sammen med 19 andre etter å ha vært igjennom en kvalifiseringsrunde hvor hundrevis av energimontørlærlinger deltok.

I august 2018 startet Alexander på ett 3-årig deltidsstudie på teknisk fagskole, linje elektro fordypning elkraft, hos Nordland Fagskole. En utdanning som vil fordypet kunnskap innenfor emner som omhandler produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. Herunder inngår teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter. I tillegg kunnskap om styringeer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt som påbegynnes i 2020.

Alexander fungerte også som superbruker i SpeedyCraft for energimontørene på NEAS fra midten av 2016 til slutten av 2019. Han har også vært lageransvarlig på NEAS Averøy fra begynnelsen av 2014 til slutten av 2019. Den 1. januar 2019 ble han valgt som verneombud for energimontørene på Averøy og Tingvoll i NEAS, en rolle han hadde i hele 2019. Alexander har også vært ungdomsrepresentant (2018-2020) og vara-ungdomsrepresentant (2016-2018) i EL&IT klubb NEAS.

Andre kurs og kompetanser som må nevnes er:

 • Har godkjent kurs og kompetanse innenfor Arbeid Under Spenning (AUS) på høyspenningsanlegg. Kurset foregikk 5 dager på Tranamarka Energipark i Steinkjer. Kurset ble fullført i februar 2018.

 • Har vært godkjent som Leder For Sikkerhet (LFS) på høyspenningsanlegg og praktisert rollen som denne siden mars 2016.

 • Har godkjent kurs for å drive med arbeid på/ved vei (2014-2024).

 • Har sertifikat for å drive med varme arbeider (2014-2024).

 • Er sertifisert til å drive med branntetting (fullført kurs i 2018).

 • Har førerkort klasse B, BE, AM, T.

 • Har truckførerbevis klasse T1 og T4 (fullført kurs 2017).

 • Har godkjenning til å drive med motorsag m/ kjede og motorsag m/barkfres (fullført kurs 2019).

 • Har årlig siden 2013 deltatt på FSE-kurs.

 • Har også årlig siden 2013 deltatt på kurs innenfor førstehjelp, brannslukking og nedfiring av personell fra mast.

 • Kurset i 40 timers grunnopplæring innen HMS iht. AML §§6-5 og 7-4 (fullført kurs 2019).

 • Godkjent bruker av gassmåling- og evakueringsutstyr (fullført kurs 2018).

bottom of page