top of page
Power Saloon_edited.jpg

WIK ELEKTRO

Hvem er vi?

Wik Elektro ble stiftet 3. desember 2019 og er et enkeltpersonsforetak eid og drevet av Alexander Wik Forås. Vi leier ut personell til arbeid innenfor energidistribusjon, herunder høyspent og lavspent kabel- og linjearbeid. Vi har også kompetanse til å drive drift, vedlikehold og feilsøking på nettstasjoner, herunder transformatoranlegg.

Nedenfor er noen prosjekter som vår daglige leder, Alexander Wik Forås, har som referanseprosjekter fra sin tidligere jobb som energimontør hos elektrisitetsverket NEAS AS på Nordmøre:

Linjearbeid

 • Mork Settefisk/Teigen Gård, Averøy: Strekking av ny høyspent hengekabel (FXCEL) samt overflytting av eksisterende høyspent hengekabel på ny stolpe. Riving av eksisterende dobbel EX 3x95Al.

 • Bae, Averøy: Utskifting av gammel FeAl blanklinje (lavspent) med ny EX 3x95Al & EX 3x50Al (flere hundre meter). Hele jobben ble gjort med spenning på anlegget og uten avbrudd for påkoblede kunder.

 • Bythaugen, Averøy: Utskifting av gammel FeAl blanklinje (lavspent) med ny dobbel EX 3x95Al (flere hundre meter). Hele jobben ble gjort med spenning på anlegget og uten avbrudd for påkoblede kunder.

 • Hasløysundet, Averøy: Ombygging av høyspentmast fra direktekoblet kabelavgang til høyspent bryteranlegg i mast med doble TSLF(-OJ) 3x1x240Al kabler til tilknyttede nettstasjoner.

Kabelarbeid

 • Flatset/Henda, Averøy: Skjøting av høyspent sjøkabel mot høyspent jordkabel (TSLF-OJ 3x1x240Al) på to plasser ifm riving av linje til dypvannskai for eksport av steinmasser fra steinbrudd.

 • Landstrømskiosk, Averøy: Legging og strekking av AxchlightH-O 3x50Al ifm etablering av høyspent landstrømstilførsel for offshore plattformer i opplag. Kabelen ble forlagt i betong kulverter og strekt opp på plattformens dekk, ved hjelp av dens bærevire, hvor den ble terminert i egen container som fungerte som nettstasjon.

 • Hasløysundet Industriområde: Trekking av TSLF-OJ 3x1x240Al i rør, samt endeavslutning i høyspentmast og nettstasjon (T-kontakter). Prosjektet inkluderte også å terminere 6 stk TFXP-O 4x240Al kabler som gikk ut fra 2 forskjellige effektbrytere til et asfaltverk og et knuseverk.

Nettstasjon/Transformator

 • Power Saloon, Averøy: Oppbygging av betong nettstasjon fra bunnen av med tilhørende jordingsarbeid. Montering av høyspent SF6-bryteranlegg (type ABB CCVVCC), terminering av høyspent kabler for tilførsel, transformatoravganger (2 stk), avgang til landstrømsanlegg. I prosjektet inngikk også montasje av og idriftsettelse av 1600 kVA (22/0,415 kV) og 3700 kVA (22/0,690 kV) transformatorer.

 • Hasløysundet Industriområde, Averøy: Montasjearbeid og idriftsettelse av Møre Trafo nettstasjon med tilhørende transformator, bryteranlegg, jording-, høyspent- og lavspentanlegg.

 • Mork Settefisk/Teigen Gård, Averøy: Montering og idriftsettelse av 2 stk Møre Trafo Flex 3 nettstasjoner med tilhørende transformator, bryteranlegg, jording-, høyspent og lavspentanlegg. Den ene kiosken ble idriftsatt for å erstatte eksisterende Pauwels 200 kVA transformatorboks. Arbeidet ble gjort uten driftsavbrudd for kundene.

Andre prosjekter

 • Konsentratorskap for AMS målere, Averøy: Montering av et større antall konsentratorskap for AMS-målere på Averøy. Prosjektet innebærte å montere skapene samt legge opp strømtilførsel til skapene fra ulike kilder (mastearrangement, nettstasjoner på bakken, m.m.). Mesteparten av arbeidet ble gjort med spenning på anlegget. Der hvor det var påkrevd strømstans ble dette kombinert med vedlikeholdsarbeid på nettstasjonene.

 • Konsentratorskap for AMS målere, Tingvoll: Montering av et større antall konsentratorskap for AMS-målere på Tingvoll. Prosjektet innebærte å montere skapene samt legge opp strømtilførsel til skapene fra ulike kilder, hovedsakelig mastearrangement, men også ulike prefabrikerte nettstasjoner.

bottom of page