top of page

TRANSFORMATOR

Vi tar på oss arbeid innenfor nybygging og vedlikehold av nettstasjoner med tilhørende transformatoranlegg

Nedenfor er noen prosjekter som vår daglige leder, Alexander Wik Forås, har som referanseprosjekter fra sin tidligere jobb som energimontør hos elektrisitetsverket NEAS AS på Nordmøre:

  • Power Saloon, Averøy: Oppbygging av betong nettstasjon fra bunnen av med tilhørende jordingsarbeid. Montering av høyspent SF6-bryteranlegg (type ABB CCVVCC), terminering av høyspent kabler for tilførsel, transformatoravganger (2 stk), avgang til landstrømsanlegg. I prosjektet inngikk også montasje av og idriftsettelse av 1600 kVA (22/0,415 kV) og 3700 kVA (22/0,690 kV) transformatorer.

  • Hasløysundet Industriområde, Averøy: Montasjearbeid og idriftsettelse av Møre Trafo nettstasjon med tilhørende transformator, bryteranlegg, jording-, høyspent- og lavspentanlegg.

  • Mork Settefisk/Teigen Gård, Averøy: Montering og idriftsettelse av 2 stk Møre Trafo Flex 3 nettstasjoner med tilhørende transformator, bryteranlegg, jording-, høyspent og lavspentanlegg. Den ene kiosken ble idriftsatt for å erstatte eksisterende Pauwels 200 kVA transformatorboks. Arbeidet ble gjort uten driftsavbrudd for kundene.

Nettstasjon_Øytun_edited.jpg
bottom of page