top of page

LINJE

Vi tar på oss arbeid innenfor drift, nybygging og vedlikehold på høyspentlinjer og lavspentlinjer

Nedenfor er noen prosjekter som vår daglige leder, Alexander Wik Forås, har som referanseprosjekter fra sin tidligere jobb som energimontør hos elektrisitetsverket NEAS AS på Nordmøre:

  • Mork Settefisk/Teigen Gård, Averøy: Strekking av ny høyspent hengekabel (FXCEL) samt overflytting av eksisterende høyspent hengekabel på ny stolpe. Riving av eksisterende dobbel EX 3x95Al.

  • Bae, Averøy: Utskifting av gammel FeAl blanklinje (lavspent) med ny EX 3x95Al & EX 3x50Al (flere hundre meter). Hele jobben ble gjort med spenning på anlegget og uten avbrudd for påkoblede kunder.

  • Bythaugen, Averøy: Utskifting av gammel FeAl blanklinje (lavspent) med ny dobbel EX 3x95Al (flere hundre meter). Hele jobben ble gjort med spenning på anlegget og uten avbrudd for påkoblede kunder.

  • Hasløysundet, Averøy: Ombygging av høyspentmast fra direktekoblet kabelavgang til høyspent bryteranlegg i mast med doble TSLF(-OJ) 3x1x240Al kabler til tilknyttede nettstasjoner.

Stolpebilde 3_edited.jpg
bottom of page