top of page

KABEL

Vi tar på oss arbeid på høyspentkabler og lavspentkabler. Herunder nybygging og vedlikehold av kabelanlegg.

Nedenfor er noen prosjekter som vår daglige leder, Alexander Wik Forås, har som referanseprosjekter fra sin tidligere jobb som energimontør hos elektrisitetsverket NEAS AS på Nordmøre:

  • Flatset/Henda, Averøy: Skjøting av høyspent sjøkabel mot høyspent jordkabel (TSLF-OJ 3x1x240Al) på to plasser ifm riving av linje til dypvannskai for eksport av steinmasser fra steinbrudd.

  • Landstrømskiosk, Averøy: Legging og strekking av AxchlightH-O 3x50Al ifm etablering av høyspent landstrømstilførsel for offshore plattformer i opplag. Kabelen ble forlagt i betong kulverter og strekt opp på plattformens dekk, ved hjelp av dens bærevire, hvor den ble terminert i egen container som fungerte som nettstasjon.

  • Hasløysundet Industriområde: Trekking av TSLF-OJ 3x1x240Al i rør, samt endeavslutning i høyspentmast og nettstasjon (T-kontakter). Prosjektet inkluderte også å terminere 6 stk TFXP-O 4x240Al kabler som gikk ut fra 2 forskjellige effektbrytere til et asfaltverk og et knuseverk.

Kabelarbeid LS kabel effektbryter_edited
bottom of page